مستربچ رنگی

تجهیزات پیشرفته تولید و دانش فنی نهادینه شده در سیستم شرکت آوا پلیمرهمواره پشتوانه ما برای رسیدن به بازارهای جدید و توسعه خدمات رسانی به منابع گوناگون بوده است .

ازمهمترین ویژگیهای مستربچ های رنگی شرکت می توان به پایداری حرارتی مناسب، پخش عالی و رنگ دهی مطلوب و ثابت رنگ اشاره کرد .

همچنین این شرکت توانایی تولیدرنگ دلخواه مشتری رابااستفاده از Colour Matching را دارا می باشد .

مستربچ رنگی
همه حقوق این سایت متعلق به شرکت آوا پلیمر می باشد